Algemene voorwaarden

Niets van deze site mag zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de eigenaars en ontwikkelaars gepubliceerd en/of gedupliceerd worden. Offertes van ibadge/ Wood & Stitch BV zijn maximaal 4 weken geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn onder voorbehoud van typfouten.

iBadge gaat ervan uit dat de klant copyrighthouder van een logo is, dan wel door de copyrighthouder geautoriseerd is dit motief of logo te gebruiken en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor overtreding van copyrights. Hierin draagt de klant, en enkel de klant, de volle verantwoordelijkheid. Na het produceren van uw badge bezit iBadge het auteursrecht op de aangemaakte badge. Hoewel wij het auteursrecht bezitten zullen wij nooit zonder de toestemming van de opdrachtgever reproduceren. Na een sperperiode van minimaal 1 maand na levering van de goederen, heeft iBadge het recht afbeeldingen van de goederen op de website of sociale media te plaatsen voor promotionele doeleinden. Indien de klant hiermee niet akkoord is dient hij dit expliciet en schriftelijk aan te geven bij het plaatsen van de bestelling(en).

Alle prijzen zijn inclusief alle setup kosten en 21 % BTW, af fabriek.

Verzending gebeurt via een traceerbaar Bpost pakket, tenzij anders gevraagd door de klant.

Alle goederen reizen op risico van de klant.

Geleverde badges blijven eigendom van iBadge totdat de desbetreffende badges volledig zijn voldaan.

Omdat het gaat om persoonsgebonden ontwerpen is er geen recht op retour.

Levertermijnen zijn steeds indicatief & te late levering geeft geen recht op weigering van de bestellingen en niet op schadevergoeding.

Uw gegevens worden enkel gebruikt door iBadge en zullen nooit aan derden doorgegeven worden.

Indien u vragen heeft over de site en/of deze condities kunt u ons contacteren via info@ibadge.com.